Ing. Elena Siráňová odborné ekonomické predmety
Ing. Marína Jankovičová odborné ekonomické predmety
Mgr. Tibor Mažári nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra
Ing. Jana Adamčáková odborné ekonomické predmety
Ing. Anna Bieliková odborné ekonomické predmety
Mgr. Martina Dudeková anglický jazyk, nemecký jazyk
RNDr. Miroslava Halušková tovaroznalectvo, administratíva a korešpondencia
RNDr. Janka Hamzová matematika, informatika
RNDr. Zdenka Hamzová matematika, geografia
Anna Holešová anglický jazyk, telesná a športová výchova
Mgr. Denisa Chovancová anglický jazyk, nemecký jazyk
Mgr. Marcel Ivanič telesná a športová výchova, geografia
Ing. Eva Lukáčová odborné ekonomické predmety
Ing. Ľubica Mikušová odborné ekonomické predmety
Ing. Iveta Ostapčuková odborné ekonomické predmety
Mgr. Ivana Pišná anglický jazyk, ruský jazyk
Mgr. Zuzana Považanová anglický jazyk
Mgr. Andrej Rychlik anglický jazyk, občianska náuka
Mgr. Slávka Simonidesová slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Katarína Stahl matematika, informatika
Ing. Dagmar Stančíková odborné ekonomické predmety
Ing. Milena Ševčíková odborné ekonomické predmety
Mgr. Michal Šimko anglický jazyk
Ing. Danica Tokarčíková odborné ekonomické predmety
Mgr. Ľubica Zacharová slovenský jazyk a literatúra
Ing. Ivana Židová odborné ekonomické predmety
Ing. Zuzana Štefáneková španielsky jazyk, odborné ekonomické predmety
PaedDr. Branislav Dubovec náboženská výchova
Mgr.Slávka Danielová náboženská výchova
Mgr. Eva Jedličková ruský jazyk
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik