Určený počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2024/2025

 

EDUID školy: 100007940

Denné štúdium

 Študijný odbor

Počet

tried

Počet

žiakov

Stupeň

vzdelania

Dĺžka

štúdia

6317 M 00 obchodná akadémia (duálne vzdelávanie)

  1

 26 

ISCED 354

   4 roky

6317 M 00 obchodná akadémia

 1

18

ISCED 354

   4 roky

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

 1

 20 

ISCED 354

 5 rokov

 

Termíny konania prijímacích skúšok

6317 M 00 obchodná akadémia
odbor vzdelávania, v ktorom sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
1.     termín: 02. 05. 2024
2.     termín: 06. 05. 2024
ďalší termín (na nenaplnený počet miest): 18. 06. 2024

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
odbor vzdelávania, v ktorom sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
1.     termín: 29. 04. 2024

2.     termín: 09. 05. 2024
ďalší termín (na nenaplnený počet miest): 18. 06. 2024

 

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik