EDUID školy: 100007940

Školský rok: 2023/2024

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia - bilingválne štúdium - Talentová skúška.

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia (aj v systéme duálneho vzdelávania).

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

 

 

Školský rok: 2024/2025

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia - bilingválne štúdium - Talentová skúška.

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia obchodná akadémia (aj v systéme duálneho vzdelávania).

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik