Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022

 

 

Riadne skúšobné obdobie

Externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra:  
 Cudzie jazyky (úroveň B1, B2):  
   
 Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS:

 

 

 (dni konania stanoví NÚCEM)

   
Praktická časť odbornej zložky  

  Praktická realizácia a prevedenie
  komplexnej úlohy,
  obhajoba vlastného 
projektu

 
      
       
 

 

 

 
Ústna forma internej časti

 

 

 (termín určí OŚ OÚ Žilina)

 

 

 

Opravný termín

 
  Externá časť a písomná forma internej
  časti MS:

 

 

(dni konania stanoví NÚCEM)

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik