Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024

 

 

Riadne skúšobné obdobie

Externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra:  12. 03. 2024
 Anglický jazyk (úroveň B1, C1):  13. 03. 2024
   
 Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS:

 09. 04. - 12. 04. 2024

 

 (dni konania určí NIVaM)

   
Praktická časť odbornej zložky  23. 04. - 24. 04. 2024

  Praktická realizácia a prevedenie
  komplexnej úlohy,
  obhajoba vlastného 
projektu

 
      
       
 

 

 

 
Ústna forma internej časti

 27. 05. - 31. 05. 2024

 

 

 

 

 

Opravný termín

 

 03. 09. - 06. 09. 2024

  Externá časť a písomná forma internej
  časti MS:

 

 

(dni konania určí NIVaM)

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik