Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019

 

 

Riadne skúšobné obdobie

Externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra:  12. 03. 2019
 Cudzie jazyky (úroveň B1, B2):  13. 03. 2019
   
 Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS:

 09. 04. - 12. 04. 2019

 

 (dni konania stanoví NÚCEM)

   
Praktická časť odbornej zložky  

  Praktická realizácia a prevedenie
  komplexnej úlohy,
  obhajoba vlastného 
projektu

 
     obchodná akadémia  25. 04. - 26. 04. 2019
       služby v cestovnom ruchu  24. 04. - 26. 04. 2019

 

 

 
Ústna forma internej časti

 20. 05. - 07. 06. 2019

 

 (termín určí OŚ OÚ Žilina)

 

 

 

Opravný termín

 
  Externá časť a písomná forma internej
  časti MS:

03. 09. - 06. 09. 2019

 

(dni konania stanoví NÚCEM)

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu