Aktuálne informácie
 

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

2. septembra 2014 o 08.30 hod. na školskom dvore Obchodnej akadémie v Martine

 

Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried v školskom roku 2014/2015.

 

Začiatok vyučovania v jazykovej škole v školskom roku 2014/2015

9. septembra 2014 o 15.30 hod. začína vyučovanie pre poslucháčov jazykovej školy úvodnými hodinami.

 

Oznam pre stravníkov vo výdajnej školskej jedálni

Od 01. 05. 2014 je zmenené číslo účtu na úhradu za stravné lístky. Nové číslo účtu je 7000479949/8180. Do správy pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu.

 
rozlucka2014

 

Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi                                                                                       

 
vieden2013

 

Jarné potulky po očarujúcej Viedni                                                                                       

 

Návšteva guvernéra Národnej banky Slovenska na našej škole

guverner0

Dňa 9. apríla 2014 sme privítali na pôde našej školy vzácneho hosťa, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., guvernéra Národnej banky Slovenska. Pán guvernér počas svojej návštevy Martina začlenil do svojho programu stretnutie s učiteľmi a žiakmi 3. a 4. ročníka. 

Celý článok...

 

Nielen v škole sa dá vzdelávať...

nbs2

Dňa 10. 03. 2014 sa žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie v Martine z predmetu EKP zúčastnili odbornej exkurzie do hlavného mesta. V Bratislave navštívili Burzu cenných papierov a Národnú banku Slovenska - vrcholovú inštitúciu bánk na Slovensku. 

Celý článok...

 
Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj
Žiacka knižka
Jedálny lístok
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web