Aktuálne informácie
 

Dňa 16. 10. 2014 o 15.30 h sa uskutoční plenárna schôdza ZRPŠ, po nej budú pokračovať triedne schôdzky a konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

 

Oznam pre stravníkov vo výdajnej školskej jedálni

Od 01. 05. 2014 je zmenené číslo účtu na úhradu za stravné lístky. Nové číslo účtu je 7000479949/8180. Do správy pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu.

 

Kurz na ochranu života a zdravia 2014 - Vysoké Tatry

kozaz14

 Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku a je súčasťou učebného plánu školy. U nás na škole organizuje internátnou formou, ktorá je spojená s pobytom vo Vysokých Tatrách, a s dennou dochádzkou, ktorá sa organizuje v teréne mimo priestorov školy.

Celý článok...

 

Otvorenie nového školského roka

otvorenie sr

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 prebehlo 2. 9. 2014. Škola privítala svojich žiakov po dvojmesačnej prestávke. Riaditeľka školy vo svojom príhovore osobitne privítala žiakov prvého ročníka a dvoch zahraničných  študentov, ktorí budú v tomto školskom roku na našej škole študovať. Tento školský rok bude zároveň jubilejný, nakoľko škola oslávi 130. výročie svojho založenia. 

 

 
rozlucka2014

 

Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi                                                                                       

 
vieden2013

 

Jarné potulky po očarujúcej Viedni                                                                                       

 

Návšteva guvernéra Národnej banky Slovenska na našej škole

guverner0

Dňa 9. apríla 2014 sme privítali na pôde našej školy vzácneho hosťa, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., guvernéra Národnej banky Slovenska. Pán guvernér počas svojej návštevy Martina začlenil do svojho programu stretnutie s učiteľmi a žiakmi 3. a 4. ročníka. 

Celý článok...

 

Nielen v škole sa dá vzdelávať...

nbs2

Dňa 10. 03. 2014 sa žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie v Martine z predmetu EKP zúčastnili odbornej exkurzie do hlavného mesta. V Bratislave navštívili Burzu cenných papierov a Národnú banku Slovenska - vrcholovú inštitúciu bánk na Slovensku. 

Celý článok...

 
Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj
Správa o V-V činnosti
Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web