Oznamy
 
AKADEMKO zo života školy
 
Ako e-Twinning prepája žiakov po celom svete
etwinning1

 

V mesiacoch apríl až jún boli hodiny angličtiny v triede 1.C trochu netradičné. Žiaci sa spolu s vyučujúcou M. Dudekovou zapojili do programu eTwinning, ktorý umožňuje učiteľom a žiakom spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí a vytvárať partnerstvá. 

Celý článok...

 

Talentovaná autorka získala 1. miesto

paulinyho turiec

Paulinyho Turiec je súťaž mladých autorov v literárnej tvorbe, ktorú pravidelne organizuje Gymnázium  V. P. Tótha pre žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Porota na tohtoročnom 27. ročníku ocenila 10 súťažiacich. Našu školu úspešne reprezentovala Lucia Hoštáková z 3. A triedy. V 2. kategórii stredné školy – próza zvíťazila so svojou poviedkou Piknik vo vlaku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 4. júna 2024. Ceny a diplomy mladým autorom odovzdala riaditeľka GVPT Mgr. Darina Súderová. K dosiahnutému výsledku úprimne blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších tvorivých úspechov.

Celý článok...

 

Národné finále Social Innovation Relay v Bratislave

sir 2

Dňa 7. mája 2024 sa dve žiačky v rámci voliteľného predmetu zručnosti pre úspech zúčastnili národného finále SIR v priestoroch IBM v Bratislave. Žiačky tretieho ročníka Michaela Šviedová a Lucia Hoštáková ako tím Bifľošky profesionálne odprezentovali svoj projekt Učebnica pre výnimočné deti, ktorý bol zameraný na vytvorenie učebnej pomôcky pre deti na autistickom spektre. Do TOP 10 sa prepracovali spomedzi 130 tímov z celého Slovenska. Aj napriek tomu, že sa naše žiačky na prvých troch miestach neumiestnili, odchádzali s bonusom  pre top 10 tímov. Blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy.

Celý článok...

 

2. miesto na celoštátnom kole súťaže JA INNOVATION CAMP v Banskej Bystrici

ic2

21. mája 2024 sa piati žiaci povinne voliteľného predmetu zručnosti pre úspech zúčastnili na celoštátnom kole súťaže JA INNOVATION CAMP v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Naši žiaci Peter Fačko a Rastislav Urban z 3. A a Selina Karen Páričková, Simona Jurišová, Nikol Stanislava Požeská z 3. B  pracovali v 5-členných zmiešaných tímoch na reálnej výzve v oblasti sociálneho podnikania. Veľmi nás potešilo, že Selina Karen Páričková,sa umiestnila so svojim tímom na krásnom 2. mieste. Víťazke blahoželáme. 

Celý článok...

 

DASATO Ideathon v Žiline

dasato1

7. mája 2024sa 13 žiakov 2. A a 3. C triedy zúčastnilo zaujímavého podujatia DASATO Ideathon v administratívnych priestoroch BeLenka v Žiline. Žiaci mali možnosť pracovať na reálnom zadaní pre oblasť podnikania, ale aj vypočuť si krátke vstupy v oblasti podnikateľského vzdelávania od firiem a zástupcov banky. Pre žiakov, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac o svete podnikania a start-upoch to bolo inšpiratívne stretnutie s množstvom získaných skúseností. Pre tých, ktorí majú ambície reálne podnikať, je možnosť prihlásiť sa aj do DASATO Academy a pokračovať v podnikateľských a sebarozvojových aktivitách.     

Celý článok...

 

„Postoj chvíľa, si krásna...“

rozlucka2

Každoročne sa na našej škole koná akadémia pri príležitosti rozlúčky s triedami končiacimi štúdium pred odchodom na akademický týždeň. Ani tento rok nebol výnimkou. Počasie nám 17. mája 2024 veľmi neprialo, preto sme tradičné parkovisko pred vstupom do budovy nahradili telocvičňou.

Celý článok...

 

Beseda k 20. výročiu vstupu Slovenska do EÚ

20eu1

Dňa 09. 05. 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili diskusie na tému 20 rokov v EÚ, ktoré organizovala Slovenská národná knižnica v Martine. Podujatia sa zúčastnila bývalá premiérka SR prof. Iveta Radičová, spolu s názorovým oponentom, doc. Danielom Šmihulom, z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Pani Radičová našim žiakom na príkladoch vysvetlila fungovanie jednotlivých inštitúcií EÚ od jej vzniku po súčasnosť. Hostia si vymenili názory na fungovanie prenosu kompetencií EÚ na Slovenskú republiku, venovali pozornosť okolnostiam vstupu Slovenska do EÚ či výhodám členstva v EÚ pre občanov Slovenska, obzvlášť pre mladých ľudí.

Celý článok...

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik