Obchodná akadémia Martin v Štrasburgu

strasburg2

Na pozvanie pána europoslanca Michala Wiezika, s ktorým naša škola pripravila besedu na environmentálne témy, sa výber väčšej skupiny žiakov tretieho ročníka dostal do jedného z hlavných miest Európskej Únie - do francúzskeho Štrasburgu.

Spolu s pedagogickým dozorom, ktorým boli Mgr. Andrej Rychlik, Mgr. Tibor Mažári a Mgr. Michal Šimko, žiaci navštívili Európsky parlament a videli mnohé zaujímavé miesta tohto krásneho mesta. Prinášame pohľad dvoch našich žiačok, účastníčok pobytu.

                                                                                                          Mgr. Andrej Rychlik 

My, žiaci tretieho ročníka, sme sa od 19. - 22. novembra 2022 zúčastnili návštevy významného mesta Európskej Únie, Štrasburgu. Mali sme možnosť nakuknúť za dvere Európskeho parlamentu a za to vďačíme pánovi profesorovi Rychlikovi, ktorý sa nadšene zapojil do projektu pre stredné odborné školy a pani riaditeľke Siráňovej. Obchodná akadémia Martin bola vybraná pánom europoslancom Michalom Wiezikom spomedzi všetkých stredných odborných škôl v Martine.

Do autobusu sme nastúpili v sobotu večer a cestu do Štrasburgu ukončili v nedeľu na poludnie, kde nás už čakal program v historickej časti mesta. Absolvovali sme kratšiu prechádzku, po ktorej sme sa dostali na námestie, kde sme videli a navštívili známu katedrálu Notre Dame Strasbourg. Možnosťou taktiež bolo vidieť vianočné trhy, francúzske kaviarne či dokonca hudobné divadlo v uličkách mesta. Deň sme zakončili pravou francúzskou trojchodovou večerou a ubytovali sa na hoteli v blízkosti Štrasburgu. Pondelok sa začal presunom z hotela do obchodného centra. Nasledovala komentovaná plavba loďou po kanáloch rieky Rýn, ktoré vedú celým mestom. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do budovy Európskeho parlamentu, kde sme sa stretli s pánom poslancom Michalom Wiezikom a jeho asistentkou. Po krátkej prednáške sme sa usadili v rokovacej sále EP, kde smemali možnosť si vypočuť diskusiu europoslancov ohľadom stavu právneho štátu v Maďarsku.

Celá návšteva trvala iba tri dni, no aj tak sme si z nej odniesli mnoho nových zážitkov a poznatkov, za ktoré vďačíme pánovi profesorovi Rychlikovi, Šimkovi a pánovi zástupcovi Mažárimu.

Účastníčky pobytu z 3. ročníka

  strasburg2

strasburg1                                     

    

                                                                                          

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik