Navštívili sme REVOLUTION TRAIN

Dňa 29. októbra 2019 o 16.30 h sa vybraní žiaci z II. A a II. B triedy zúčastnili projektu „Protidrogový vlak“. Tento vlak bol na jeden deň pristavený na železničnej stanici v Martine.

Vlak má niekoľko vagónov a v každom z nich sa odohráva príbeh mladých ľudí, ktorí z mladíckej nerozvážnosti neodolali pokušeniu a siahli po droge. Ich príbeh sa postupne zamotáva, komplikuje a dramatizuje. V každom vagóne dostali žiaci odborný výklad a možnosť diskutovať o tom, ako by sa oni zachovali v danej situácii.

Program je zameraný na vzdelávanie zážitkom, kedy účastník programu vstrebáva informácie prostredníctvom intenzívnych emócií. Prostredie vlaku umožňuje, aby si žiaci okrem silného zážitku odniesli aj pocit zodpovednosti za vlastný život.

Hlavnými témami programu boli: životné hodnoty, právne vedomie, trávenie voľného času, návykové látky, závislosti, zdravý spôsob života, rizikové správanie a kriminalita, osobná sloboda, zodpovednosť a bezpečnosť.

Sme veľmi radi, že aj vo voľnom čase, t. j. čase mimo vyučovania nie sú naši žiaci ľahostajní k tejto problematike a vedia voľný čas tráviť aktívne a zmysluplne.

A pre ostatných, ktorí s nami neboli, na záver otázky na zamyslenie:

Je závislý človek slobodný?

Čo pre vás znamená zodpovednosť za vlastný život?

 RNDr. Miroslava Halušková, protidrogová koordinátorka na OA 

Ing. Iveta Ostapčuková, koordinátorka žiackej školskej rady na OA

 

vlak1903 

vlak1904

 vlak1901

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik