Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

dofe4

 

Práve v tomto čase pred rokom sme dostali my – študenti Obchodnej akadémie možnosť zapojiť sa do projektu DofE. Je to medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, pri ktorej sa otestuje naša vytrvalosť, schopnosť spolupráce a mnohokrát aj tolerancia. 

 

Tí, čo sme sa pre tento projekt nadchli, sme si stanovili ciele v troch oblastiach. V oblasti športu, talentu a dobrovoľníctva. Keď boli ciele zadané, mohli sme začať s ich plnením. Jeden cieľ bol polročný, zvyšné dva 3-mesačné.

Každý týždeň sme si zapisovali ako sme pokročili, a či sa ku nášmu cieľu blížime. Celým týmto procesom nás viedla hlavne motivácia splniť si čo sme začali a taktiež vytrvalosť, ktorá tu musela byť na prvom mieste. Vo voľnom čase nás pani profesorky pripravovali na finále tohto projektu – na expedíciu. Prechádzali sme rôznymi školeniami. Či už záchranárskym kurzom, prednáškou od dobrovoľného záchranára, až cez rozprávanie sa o rôznych situáciách, ktoré počas expedície môžu nastať. Prišiel čas mája a expedícia bola za rohom. Vopred sme si v skupinách detailne pripravili dvojdňovú trasu, ktorú sme museli prejsť iba s pomocou mapy, kompasu a zdravého rozumu. Expedícia bola náročná, nie každý ju zvládol. Tí, čo expedíciu „dobojovali“ a taktiež si splnili všetky ciele, mohli očakávať pozvánku na slávnostný ceremoniál.

Odovzdávanie ceny vojvodu z Edinburghu sa konalo tento september v kaštieli Château Gbeľany. Zo žilinského kraja nás tam bolo vyše 200 „dofákov“. Certifikát a odznak nám odovzdal hokejista Michal Handzuš. Byť súčasťou takéhoto projektu mi určite dalo veľa a odporúčam to každému, kto je cieľavedomý a chce najmä sebe dokázať, že si zvládne splniť ciele, ktoré si stanoví.

Naši ocenení študenti – Lívia Bohdanová, Jozef Wyka, Natália Čierna (IV. C), Aneta Pavlíková (III. A).

Lívia Bohdanová, IV. C

 

 dofe3

dofe5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu