Projekt Khetano Drom sa umiestnil na 2. mieste na celoslovenskej súťaži Môj projekt pre región 2019 v Banskej Bystrici

mpr5

 

13. júna 2019 sa dvojčlenný tím tretiakov z našej školy zúčastnil celoslovenskej súťaže Môj projekt pre región v Banskej Bystrici. 

Žiaci sa do tejto zaujímavej súťaže mohli zapojiť v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý sa vyučuje na našej škole ako povinne voliteľný predmet a ako jediná škola v našom regióne už niekoľko rokov propaguje a zviditeľňuje zaujímavosti Turca takýmto spôsobom.

Tím z III. A triedy v zložení Anne Marie Danyiová a Patrik Kupčuliak sa zameral na kultúrno-sociálny projekt pod názvom Khetano Drom (v preklade z rómskeho jazyka Spoločná cesta). Cieľom projektu Khetano Drom bolo oboznámiť odbornú porotu o kultúre Rómov v Turci a dať do povedomia jediné Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v Martine. Tím sa riadil sloganom „Pre rozvoj porozumenia, tolerancie a znášanlivosti“. Žiaci vytvorili tzv. BALÍČEK POROZUMENIA a vytvorili SYMBOLY POROZUMENIA A TOLERANCIE spolu s rómskymi deťmi v Komunitnom centre na Bambuskách v Martine.

 „Súťaž sa konala v krásnych priestoroch Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sme prišli obhájiť svoj nápad,“ popisuje Anne Marie Danyiová, víťazka súťaže. „Cesta na túto súťaž nebola jednoduchá. Museli sme obetovať množstvo svojho voľného času, ale úspech sa dostavil. Navštevovali sme Komunitné centrum, kde sme vytvárali s rómskymi deťmi symboly porozumenia a zamestnávali ich ruky a myseľ zmysluplnými aktivitami. Navštevovali sme rôzne kultúrne inštitúcie, kde sme sa vzdelávali o rómskej kultúre a nadviazali sme spoluprácu aj s podnikateľskými subjektmi.“

Patrik Kupčuliak, jeden z víťazov súťaže, popisuje svoje skúsenosti takto:

„Vstupom na súťaž bola videovizitka, ktorú som natočil. Spolu s kamarátmi sme vytvorili zaujímavé video. Pre vznik videa bol potrebný kameraman, dvaja odborníci na vytvorenie a jeho strihanie a samozrejme ja, ktorý som sprevádzal celú videovizitku.

Po odoslaní videovizitky sme čakali na výsledky. Potešilo nás, že sme boli vybratí medzi 13 tímov v rámci celého Slovenska. Na celoslovenské finále sme si pripravili prezentáciu v PowerPointe.

Docestovali sme na súťaž do Banskej Bystrice, kde sa na začiatku losovalo poradie prezentácií. Tímov bolo trinásť, a my sme si vylosovali číslo 8. Po prvých siedmych prezentáciách bola pauza, čo „prihralo“ nášmu tímu do kariet. Mali sme ešte chvíľu na prípravu a dohodli sa o detailoch, ktoré nám neboli úplne jasné. Po pauze sme vyšli na pódium a začali prezentovať. Prezentačný čas bol 10 minút a potom nasledovali otázky odbornej poroty. Prezentovanie sme zvládli výborne a na otázky sme dokázali zmysluplne odpovedať.

Po odprezentovaní a položení otázok poslednému tímu bola dlhšia pauza na rozhodnutie sa poroty o víťazoch. Po pauze sme všetci súťažiaci obdržali diplom za účasť. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie diplomov a cien najlepšej trojici.

Náš tím skončil na prekrásnom 2. mieste, čo spôsobilo veľký emocionálny šok našej pani profesorke Danici Tokarčíkovej a mojej spolužiačke Anne Marie Danyiovej. Ja som nebol v takom veľkom šoku, pretože som veril vo víťazstvo svojho tímu. Bol som veľmi šťastný a hrdý.

Počas cesty domov vlakom sme boli plní nadšenia, rozprávali sme o zážitkoch a pocitoch a stále sme nemohli uveriť, že sa to stalo skutočnosťou. Najdôležitejšie však je, že sme pochopili, čo všetko sa dá uskutočniť, keď chceme a máme svoj cieľ.

Vrelo odporúčam mladším spolužiakom zúčastniť sa tejto zaujímavej súťaže, pretože získajú mnohé skúsenosti a zvýšia si svoje sebavedomie.“

Patrik Kupčuliak, študent III. A triedy

 

mpr3 

mpr1

 mpr5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu