Sociálni inovátori z našej školy sa umiestnili na 2. mieste celonárodnej súťaže Social Innovation Relay

sir119

15. apríl 2019 bol úspešný pre tím našich žiakov s názvom Khetano Drom na celonárodnom kole súťaže Social Innovation Relay, ktorá je zameraná na sociálne inovácie v podnikaní. Súťaž organizuje JA Slovensko, n. o

Prvotný nápad vznikol pri príprave súťaže Vitajte v našom regióne, kde členovia tímu Vanesa Ilgová, Tomáš Zavarský a Veronika Balážová vypracovali jednoduchý podnikateľský nápad pre sociálnu inováciu. Inovácia sa týkala kultúrno-sociálneho projektu, ktorého úlohou bolo poukázať na marginalizované skupiny obyvateľstva, konkrétne rómske deti z Komunitného centra na Bambuskách v Martine a navrhnúť systém spolupráce s kultúrnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektmi pri riešení problému. Tento projekt bol pre širokú verejnosť odprezentovaný na súťaži Vitajte v našom regióne a ďalej rozpracovaný do rozvinutého podnikateľského nápadu.

„Cesta k  druhému miestu bola náročná,“ hovorí Vanesa Ilgová  „najprv sme absolvovali webináre na tému Sociálne podnikanie, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.“ 

Tomáš Zavarský doplnil ďalšie informácie: „Zaregistrovali sme sa na platformu SIR ako tím Khetano Drom a vypracovali testové otázky. Následne sme rozpracovali jednoduchú verziu nášho nápadu.“

„Na súťaž Social Innovation Relay sa postupne prihlasovali tímy z celého Slovenska a celkový počet zaregistrovaných tímov bol približne 250,“ spomína Veronika Balážová, „no naozaj veľa, a to sme ešte nevedeli, čo nás čaká. Z 250 tímov vyberala odborná porota 20 do užšieho finále. A vôbec  nás nenapadlo, že sa dopracujeme do TOP 20 tímov.“

„Postupu sme sa veľmi potešili,“ zanietene rozpráva Tomáš Zavarský, „avšak mali sme pred sebou zložitú úlohu, ktorou bolo vypracovať rozšírený podnikateľský zámer, tzv. biznis model CANVAS, kde sme dopodrobna rozpracovali napr. cieľové skupiny na ktoré sa zameriava náš projekt, príležitosti, spôsoby riešenia problémov, ťažiskové hodnoty, cenovú kalkuláciu, podmienky trvalej udržateľnosti projektu a podobne. Bolo to dosť náročné.“

Vanesa Ilgová s úsmevom konštatuje: „A to sme neverili, keď nám pani profesorka Tokarčíková oznámila, že postupujeme do TOP 10 tímov a 15. mája 2019 bude celonárodné finále.“

Žiaci sa museli za niekoľko dní pripraviť na obhajobu svojho projektu, pripraviť prezentáciu a prichystať sa na otázky odbornej poroty.

Po vypočutí všetkých prezentácií sa odborná porota poradila a vyhlásila tri miesta, medzi ktorými 2. miesto patrilo našim žiakom.

Blahoželáme k úspechu a veríme že Veronika, Vanesa a Tomáš budú inšpiráciou pre svojich mladších spolužiakov ako sa nielen teoreticky vzdelávať, ale využiť svoje vedomosti v praxi.

 

Ing. Danica Tokarčíková, vyučujúca predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

 sir119

  sir219

 sir319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu