Významné ocenenie

diplom007

Dňa  9. novembra 2017 riaditeľka školy Ing. Elena Siráňová prevzala z rúk generálneho riaditeľa Junior Achievement Slovensko Ing. Adama Šepetku významné ocenenie za dlhodobý rozvoj potenciálu žiakov školy prostrednictvom programov Junior Achievement.

Stalo sa tak pri priležitosti 25. výročia ich pôsobenia na Slovensku na slávnostnom galavečeri v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline. 

Naša škola sa zapája už 17 rokov nepretržite do vzdelávacích programov JA Slovensko. Žiaci, v rámci predmetov Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v  cestovnom ruchu a učitelia absolvovaním kontinuálneho vzdelávania ONLINE EKONÓMIA sa stali súčasťou podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania na Slovensku a rozvíjania finančnej gramotnosti.

Ing. Elena Siráňová, riaditeľka školy

ocenenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu