Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

doef2

 

„Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov“

 

V školskom roku 2017/2018 sa Obchodná akadémia zapojila do medzinárodného programu „The Duke of Edinburgh's International Award“ (DofE) - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

 

Na OA sa v pilotnom ročníku 2017/2018 do programu zapojilo 12 študentov 1. a 3. ročníka a individuálne rozvíjali svoj talent, športovú aktivitu, taktiež sa angažovali v dobrovoľníckych aktivitách podľa vlastného výberu. Na záver pracovali ako tím a zvládli dobrodružnú expedíciu. Študenti trénovali svoju cieľavedomosť a vytrvalosť, získali sebaistotu a celkovo pracovali na svojom sebarozvoji.

Sedem študentov: Janka Boššániová, Soňa Hučalová, Dominika Janáková, Veronika Janigová, Miroslava Kočvarová, Jakub Kotúč a Zuzana Lietavcová program úspešne ukončili a 19. septembra 2018 ich v Chateau Gbeľany pri Žiline veľvyslanec Spojeného kráľovstva p. Andrew Garth osobne ocenil certifikátom a bronzových odznakom. Našim oceneným študentom srdečne blahoželáme!

V školskom roku 2018/2019 na OA do programu zapojili študenti 2. a 3. ročníka – 15 študentov na bronzovej úrovni a 2 študenti na striebornej úrovni. Veríme, že svoje stanovené ciele úspešne splnia. Držíme im palce!

DofE tím Obchodnej akadémie

Mgr. Ivana Pišná – koordinátorka/vedúca programu

Mgr. Martina Dudeková – vedúca programu//školiteľka/hodnotiteľka dobrodružných expedícií

RNDr. Janka Hamzová – vedúca programu /školiteľka/hodnotiteľka dobrodružných expedícií

Ing. Eva Lukáčová - školiteľka/hodnotiteľka dobrodružných expedícií

 

dofe1  

dofe2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu