Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

doef2

 

„Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov“

 

V školskom roku 2017/2018 sa Obchodná akadémia zapojila do medzinárodného programu „The Duke of Edinburgh's International Award“ (DofE) - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

DofE je overený medzinárodný vzdelávací program, ktorý pred šesťdesiatimi rokmi založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej a dodnes je jeho patrónom. Ročne ho realizuje 1,3 milióna mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 140 krajinách sveta. Na Slovensku sa po prvý krát realizoval v 2015/2016.

Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/zručnosť, športovú aktivitu, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciuProgram je flexibilný v tom, že mladí si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú a týmto spôsobom aktívne využívajú voľný čas.

 

Podľa prieskumu je hlavným prínosom programu pre absolventov naučenie sa vytrvalosti, cítia sa tiež byť viac sebaistí a pozitívnejšie hľadia na svoju budúcnosť. „Program taktiež rozvíja charakterové vlastnosti a postoje ako vytrvalosť, zodpovednosť, cieľavedomosť či vnútornú motiváciu, ktoré pomáhajú mladým ľuďom v živote uspieť,“ poznamenal riaditeľ Národnej kancelárie, Marián Zachar.

Absolvovanie programu pridáva celosvetovo na renomé absolventom  pri prijímacích pohovoroch do firiem a na prestížne univerzity, ako Harvard, Oxford, či Cambridge, ktoré absolventov DofE uprednostňujú.

 

Program dokazuje, že každý má potenciál uspieť v živote, ak sa sústredí na oblasti, ktoré si volí sám, na základe svojich záujmov a silných stránok.

Na OA sa v pilotnom ročníku 2017/2018 do programu zapojili študenti 1. a 3. ročníka a veríme, že svoje stanovené ciele úspešne splnia. Držíme im palce!

 

DofE tím Obchodnej akadémie

Mgr. Ivana Pišná – koordinátorka /vedúca programu

Mgr. Martina Dudeková – vedúca programu

RNDr. Janka Hamzová – školiteľka/hodnotiteľka dobrodružných expedícií

Ing. Eva Lukáčová - školiteľka/hodnotiteľka dobrodružných expedícií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu