Časový harmonogram ústnej formy internej časti

 

V časovom harmonograme je uvedený čas odpovede.

Na maturitnú skúšku sa dostavte 30 až 40 minút pred uvedeným časom odpovede!

Príprava na ústnu odpoveď:

20 minút (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk)

30 minút (teoretická časť odbornej zložky)

Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz!

 

Časový harmonogram ústnej formy internej časti

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu