Školský vzdelávací program

ŠkVP 6317 M  obchodná akadémia od 01. 09. 2013

ŠkVP 6355 M  služby v cestovnom ruchu od 01. 09. 2013

ŠkVP 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 
   od 01. 09. 2017


Školské vzdelávacie programy sú zverejnené na verejne prístupnom mieste – na sekretariáte školy. O nazretie do týchto dokumentov možno požiadať v čase určenom pre styk s verejnosťou.
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu