Časti a formy maturitnej skúšky
 
 
Predmet Úroveň Externá časť Interná časť
Písomná forma Ústna forma
Príprava Odpoveď
Slovenský jazyk a literatúra   100 min. 150 min. 20 min. 20 min.
Anglický jazyk B2 120 min. 60 min. 20 min. 20 min.
Anglický jazyk B1 100 min. 60 min. 20 min. 20 min.
Teoretická časť odbornej zložky   - - 30 min. 30 min.
Praktická časť odbornej zložky   - 480 min. - -
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik